Jak to funguje

1. UZAVŘENÍ LAHVE

Načatou lahev uzavřeme speciální tlakovou zátkou a zajistíme zaklapnutím pružiny okolo hrdla lahve.

Doporučuje se mírné navlhčení zátky k šetrnějšímu zasunutí do hrdla lahve.

Vlastní zátka je vyrobena z materiálů schválených pro styk s potravinou, které jsou rovněž inertní ve smyslu, že nemají žádné aroma a nijak neovlivňují kvalitu vlastního vína (chuťově, pachově apod.).

 

2. SYCENÍ

K sycení se používá plny HN1013, který je určený a schválený pro tyto účely.

Vlastní sycení provádíme přes ventilek, který je zabudovaný v zátce, a to z výrobníku sodovky s redukcí. Sycení probíhá s povoleným ventilkem. 

Teprve po ukončení sycení tento ventilek zajistíme v poloze jeho utažením.

Doba sycení je maximálně 2 vteřiny. Cílem "přifouknutí" plynu do lahve není vytvoření extrémního tlaku, ale pouze takového, aby prostředí nad hladinou sektu zamezovalo unikání perlivosti z vlastního sektu.

 

3. SKLADOVÁNÍ

Takto ošetřené víno je možné odložit ke skladování. Doporučuje se skladování ve stojaté poloze.

Doba skladování se pohybuje v řádu hodin, dnů, popřípadě několika týdnů. Víno lze po tuto dobu průběžně "dofukovat".

 

4. OTEVŘENÍ LAHVE PŘED SERVÍROVÁNÍM

Povolením a následným stisknutím zabudovaného ventilku ("andělský pšouk") nejprve eliminujeme přetlak v lahvi. Následně vyklopíme pojistnou pružinu o 180° a pak lahev pohodlně otevřeme.

 

5. SERVÍROVÁNÍ

Servírováním se celý cyklus uzavírá a opakují se kroky uvedené výše.

 

Vlastní zátka nemá žádné nároky na údržbu nebo speciální manipulaci. Nutno pouze dodržovat základní pravidla čistoty a hygieny, což se u styku s potravinovými produkty považuje za samozřejmost.

 

 

Návody ke stažení

PDFNávod textový

PDFNávod grafický

PDFVideonávod

Zpět do obchodu